Utile

  Oportunitati de afaceri oferite de Centrul de Afaceri Leurda-Motru
Read more

  Detalii despre modul de intocmire al unui plan de afaceri Download

 Oportunitati de finantare 2005 Download

Sfera de activitate a programului PHARE s-a largit. Un material util despre cum sa obtii finantare de la Uniunea Europeana
Download

 

Legislatie

 

Legislatia privind achizitiile publice

- Hotararea de guvern nr. 461 din 9 mai 2001 [ detalii ]
- Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice [ detalii ]
-
Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice [ detalii ]
- Legislatie obtinere “COTA 0 TVA” [ detalii ]
- Ordonta privind achizitiile publice prin licitatii electronice [ detalii ]
- Ordenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice [ detalii ]
- Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice (OG 73 2003 MODIF OG20) [ detalii ]
-
Ordin privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de produse [ detalii ]
- Ordin privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii [ detalii ]
- Ordin privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari [ detalii ]
- Ordonanta de urgenta nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achizitiile publice [ detalii ]
- Hotararea 411/2005 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice si pentru modificarea art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice [ detalii ]
-
Legea Nr. 528/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum si a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor [detalii]
-
Ordonanta de urgenta 40/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice [ detalii ]

Mai multe detalii puteti afla accesand: www.achizitii-publice.ro

Legislatie ONG-uri

- Legislatie Norme metodologice contabilitate ONG [ detalii ]
- Ordin nr.1829 din 22/12/2003 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 66 din 27/01/2004 [ detalii]
- Ordonanta 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii [ detalii ]
- Ordonanta 37 din 30 ianuarie 2003, pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii [ detalii ]

Ghid practic ---- Aceste documente nu reprezinta o traducere legalizata, iar utilizarea lor implica exclusiv responsabilitatea utilizatorului.

Documentatie Servicii:

- A1 - Grila conformitate administrativa [ detalii ]
- A2,3 - Evaluare tehnica si instructiunile catre evaluatori [ detalii ]
- Raport de evaluare [ detalii ro ] [ detalii en ]
- Declaratie impartialitate si confidentialitate [ detalii ]
- Raport sesiune de deschidere a ofertelor [ detalii ]
- Declaratie obiectivitate si confidentialitate [ detalii ]
- Scrisoare catre ofertantii respinsi [ detalii ]
- Scrisoare catre ofertantul castigator [ detalii ]
- Evaluare firma de proiectare. dupa raportul final [ detalii ]
- Instructiuni pentru beneficiar [ detalii ]
- Lista de verificare a deschiderii ofertelor [ detalii ]
- Scrisoare de invitatie la licitatie [ detalii ]
- Terminologie [ detalii ]

Documentele incluse in dosarul pentru licitatia de servicii

- Instructinuni pentru ofertantii de servicii [ detalii ]
- Anexa I - Conditii generale [ detalii ]
- Anexa II - Termeni de referinta [ detalii ]
- Anexa III - Organizare si metodologie [ detalii ]
- Anexa IV - Experti cheie [ detalii ]
- Anexa V - Bugetul [ detalii ]
- Contract de servicii - conditii speciale [ detalii ]
- Alte informatii [ detalii ]
- Formular de depunere [ detalii ]
- Ordin nr. 873 din 12 iunie 2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii [detalii ]

Documentatie beneficiari/bunuri

- Declaratie impartialitate si confidentialitate [ detalii ]
- Declaratie obiectivitate si confidentialitate [ detalii ]
- Raport deschidere a ofertelor [ detalii ]
- Grila de conformitate [ detalii ]
- Grila de evaluare tehnica [ detalii ]
- Raport de evaluare [ detalii ]
- Scrisoare catre ofertantul castigator [ detalii ]
- Scrisoare catre ofertantii necastigatori [ detalii ]
- Publicarea atribuirii contractului de achizitie bunuri [ detalii ]
- Raport de evaluare (en) [ detalii ]
- Instructiuni beneficiari achizitii bunuri [ detalii ]
- Scrisoare de invitatie selectie de oferte [ detalii ]

Documentatie ofertanti/bunuri

- Contract, conditii speciale, anexe [ detalii ]
- Formular oferta [ detalii ]
- Instructiuni pentru ofertanti [ detalii ]
- Alte informatii [ detalii ]

Works

- Documentatie beneficiari lucrari [ detalii ]
- Vol I - Instructiuni ofertanti [ detalii ]
- Vol II - Contractul [ detalii ]
- Vol III - Caiet de sarcini [ detalii ]
- Vol IV - Lista de cantitati [ detalii ]
- Vol V - Partea desenata [ detalii ]

Codul CAEN

Ordinul institutului National de Statistica nr. 601 din 26.11.2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN Monitorul Oficial nr. 908 din 13.12.2002 [ detalii ]

Clasificarea ocupatiilor din Romania

Clasificarea ocupatiilor din Romania [ detalii ]

Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor

Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor din Romania [ detalii ]