Utile

  Oportunitati de afaceri oferite de Centrul de Afaceri Leurda-Motru
Read more

  Detalii despre modul de intocmire al unui plan de afaceri Download

 Oportunitati de finantare 2005 Download

Sfera de activitate a programului PHARE s-a largit. Un material util despre cum sa obtii finantare de la Uniunea Europeana
Download

 

Oportunitati

Oportunitati de dezvoltare economica alternativa a localitatilor miniere din Gorj


Acest deziderat nu poate fi atins decat printr-o actiune concertata de crestere a atractivitatii acestor zone (prin implementarea unor proiecte de dezvoltare a infrastructurii locale), coroborata cu programe nationale de facilitare si sustinere financiara a initiativelor investitionale. Dezvoltarea sectorului privat (societati comerciale pe actiuni, cu raspundere limitata, asociatii familiale, etc) se va orienta fara indoiala spre domeniile ce pot exploata resursele locale, specifice fiecarei localitati.

[ Centrul de Afaceri Motru ] [ mai multe detalii - pdf file]


Oportunitati de finantare 2005

Dezvoltarea economica a localitatilor din judetul Gorj (afectate de restructurarea industriei miniere) este indisolubil legata de dezvoltarea sectorului privat, ca singura alternativa de diversificare economica a zonei si diminuare a impactului social produs de aceast fenomen. Credite comerciale, credite subventionate, micro-credite, grant-uri, leasing. Informatii complete puteti gasi accesand pagina web www.finantare.ro

[ mai multe detalii - pdf file]

[ ANDZM TgJiu Componenta de Regenerare Socio-Economica ]

[ HG Nr. 1059 Infrastructura in zonele miniere]

[ HG Nr. 1060 Schema de granturi mici in zonele miniere ]


Harta oportunitatilor investitionale - judetul Gorj

OPORTUNITATI DE AFACERI in zonele miniere din judetul GORJ: artizanat, industria usoara, confectii metalice, materiale de constructii, exploatarea carbunelui, exploatarea si procesarea lemnului, servicii turistice, etc

[ fisa de prezentare a localitatii Motru ] [ mai multe detalii - pdf file]